Thomsonite Heulandite Mineral Specimen #0232

SKU 24-0232

Thomsonite Heulandite from Maharashtra, India